Welkom bij Helmantel Advocatuur

 

 

Privacy policy voor Helmantel Advocatuur, eigenaar van www.helmanteladvocatuur.nl

 

1) Waarborgen Privacy

 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.helmanteladvocatuur.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming

 

Door de informatie en de diensten op www.helmanteladvocatuur.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

3) Vragen

 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Helmantel Advocatuur en specifiek www.helmanteladvocatuur.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info at helmanteladvocatuur.nl.

 

4) Monitoren gedrag bezoeker

 

www.helmanteladvocatuur.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

5) Gebruik van cookies

 

www.helmanteladvocatuur.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

6) Cookies uitschakelen

 

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

Versie: december 2017

 

 

 

Inleiding

Het is een wijdverbreid misverstand dat een advocaat altijd duur moet zijn. Helmantel Advocatuur vindt dat alle rechtzoekenden, rijk, arm of met een middeninkomen, recht hebben op betaalbare rechtshulp. Juist door Helmantel Advocatuur tijdig, in een zo vroeg mogelijk stadium, in te schakelen, kunt u veel geld besparen. Een kwestie die reeds is geëscaleerd en waarin nauwelijks nog onderhandeld kan worden is vaak veel kostbaarder en tijdrovender. In de meeste gevallen verdient onderhandelen de voorkeur boven procederen, al was het alleen maar vanwege de kosten. Onderhandelen is echter niet altijd gewenst en ook niet altijd meer mogelijk. Informeer bij Helmantel Advocatuur daarom tijdig wat de beste stappen zijn. Een eerste oriënterend gesprek is altijd gratis voor u. Daarnaast houdt Helmantel Advocatuur wekelijks een gratis spreekuur. Kijkt u hier voor meer informatie over het gratis spreekuur. Is het niet mogelijk om op het spreekuur te verschijnen, bel of mail dan even om een afspraak te maken voor een gratis oriënterend gesprek, desgewenst bij u thuis. Wellicht is in eerste instantie een telefoontje al voldoende. 

Zelf betalen?

Mede door zo veel mogelijk op de kosten te besparen, kan Helmantel Advocatuur de tarieven voor de rechtsbijstand laag houden. Uitgangspunt is een tarief van € 150,-- per uur, voor ondernemers exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW. De meeste advocatenkantoren rekenen over dat bedrag nog een percentage aan kantoorkosten. Dat doet Helmantel Advocatuur niet: kantoorkosten zitten bij de prijs in!

Een vaste prijsafspraak is ook mogelijk (fixed fee). Aan de hand van uw informatie en de door Helmantel Advocatuur ingeschatte onderhandelingsmogelijkheden en proceshandelingen wordt vooraf met u een vaste prijs afgesproken, die altijd concurrerend is ten opzichte van andere advocatenkantoren.

Informeer naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0598 820 234 of neem contact met ons op via de site >>

Rechtsbijstandsverzekering?

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wordt er een procedure tegen u gestart of vindt u dat er een procedure moet worden gestart, dan hebt u, afhankelijk van het rechtsgebied, in principe recht op een advocaat die niet in dienst is bij of op een andere manier is verbonden aan uw rechtsbijstandsverzekering. De praktijk is vaak weerbarstig. Veel rechtsbijstandsverzekeraars willen zelf een jurist of advocaat voor u uitzoeken. U hoeft daar geen genoegen mee te nemen. Nogmaals, in geval van een procedure mag u zelf uw advocaat uitkiezen. U hebt namelijk een vrije advocaatkeuze. Dat is een belangrijk recht voor u. Als u hebt gekozen voor Helmantel Advocatuur, dan is uw verzekering verplicht uw kosten aan Helmantel Advocatuur te betalen. Neem contact op met Helmantel Advocatuur en informeer naar de mogelijkheden in dergelijke kwesties.

Pro deo? Eigen bijdrage of gratis?

Helmantel Advocatuur doet ook de in de volksmond nog altijd zo genoemde pro deo-zaken. Dit zijn zaken voor mensen met een laag inkomen en geen of weinig vermogen. Pro deo-zaken worden ook wel genoemd 'zaken die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand' of 'gefinancierde rechtsbijstand', of ook wel 'toegevoegde zaken' ('toevoegingen'). In principe betaalt u wel een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand staan tabellen waarin wordt vermeld wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging:

Klik hier om naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand te gaan >>

In een aantal gevallen behoeft u geen eigen bijdrage te betalen, bijvoorbeeld indien u gedetineerd bent. Ook in andere gevallen kan de rechtshulp van Helmantel Advocatuur gratis voor u zijn als u in aanmerking komt voor een toevoeging. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek informeert Helmantel Advocatuur u daarover.

Vraag naar de mogelijkheden, telefonisch via 0598 820 234 of neem contact met ons op via de site >>
Helmantel Advocatuur helpt u graag verder in deze ingewikkelde materie.

Korting op de advocaatkosten: gereduceerd tarief?

Helmantel Advocatuur maakt vaak mee dat mensen net buiten de inkomensgrenzen van de Raad voor Rechtsbijstand vallen. Neemt u in dit geval bij de eerste bespreking een loonstrook mee en de laatst vastgestelde belastingaanslag. Op basis hiervan zal Helmantel Advocatuur beoordelen wat de mogelijkheden zijn: een betalingsregeling bijvoorbeeld of een korting op het uurtarief.

Mogelijke overige kosten

Griffierechten

Als u gaat procederen, bent u griffierechten verschuldigd. Griffierechten zijn de kosten die rechtbanken en gerechtshoven in rekening brengen, voordat zij de zaak in behandeling nemen. Als u de advocaatkosten zelf moet betalen (zie hierboven), dan zijn de griffierechten vaak hoog. Voor pro deo-zaken geven de gerechtelijke instanties een korting op de griffierechten. 

Kosten getuigen of deskundigen

Voor het leveren van bewijs in uw zaak kan het nodig zijn om getuigen of deskundigen in te schakelen. Vaak zijn hier kosten aan verbonden. Dergelijke kosten zijn voor elke zaak anders en daarom is daarover in het algemeen niet zo veel te vermelden. In ieder geval dienen deze kosten van tevoren duidelijk voor u te zijn.

Proceskostenveroordeling

Met name in civiele dagvaardingszaken spreekt de rechter een proceskostenveroordeling uit. Degene die de zaak verliest, moet deze proceskosten vergoeden aan degene die de zaak wint. Als u de zaak wint, wilt u graag al uw kosten terug hebben. Helaas zal dit meestal niet het geval zijn. De rechter stelt de proceskosten vast op basis van standaardberekeningen, het zogenoemde liquidatietarief. Een standaardberekening valt vaak vele malen lager uit dan de werkelijke kosten. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden de werkelijke kosten vergoed.

Kosten aktes, uittreksels, deurwaarder en dergelijke (verschotten)

Voor veel civiele zaken dienen aktes of uittreksels te worden opgevraagd bij de overheid. De kosten hiervoor bedragen vaak enkele tientallen euro's. Daarnaast heeft in civiele procedures de deurwaarder een taak bij de betekening van een dagvaarding. Deurwaarderswerkzaamheden brengen in de regel extra kosten met zich mee.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die worden gehanteerd door Helmantel Advocatuur zenden wij u op verzoek toe. Ook kunt u ze hier bekijken: algemene voorwaarden.

Hebt u een juridisch probleem op het gebied van wonen, werk en/of relaties? Hebt u ruzie met uw buren? Verstoorde verhoudingen naar aanleiding van een erfenis? Is er sprake van gedoe over een uitkering? Of wordt u verdacht van een strafbaar feit? Bent u aangehouden door de politie? Soms kunt u het probleem zelf oplossen, maar vaak zal deskundige hulp gewenst, nodig of zelfs verplicht zijn. Daarvoor bent u bij Helmantel Advocatuur aan het juiste adres.

Helmantel Advocatuur is gewend om te onderhandelen met 'de andere partij' en – indien nodig – gewend om procedures te voeren. Soms kan dit snel, soms neemt de kwestie veel tijd in beslag. Helmantel Advocatuur heeft met name veel ervaring opgedaan in het familierecht, waaronder ook het erfrecht, het strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en het contractenrecht, voor zowel particulieren als ondernemers. Ook bij juridische geschillen op andere rechtsgebieden kan Helmantel Advocatuur u deskundig bijstaan.

Veel mensen schrikken als ze een dagvaarding ontvangen. De teksten zijn vaak lang en ingewikkeld en de termijnen voor een reactie zijn vaak kort. Het is in ieder geval zaak om een dagvaarding niet te lang te laten liggen. Doet u dat wel, dan wordt de kwestie namelijk gewoon zonder uw aanwezigheid behandeld en wordt u dus niet in de gelegenheid gesteld uw zegje daarover te doen. Het is juist erg belangrijk om aan te geven waar u het niet mee eens bent en vooral ook waarom u het daar niet mee eens bent. De wijze waarop u dat aangeeft, is dan wel belangrijk en ook van groot belang is dat u niets vergeet. Hoe sneller u dus 'iets' doet met een dagvaarding, hoe beter dat meestal is! Helmantel Advocatuur kan u daarbij helpen. De inbreng van Helmantel Advocatuur kan cruciaal zijn.

De kosten zouden u nog wel eens kunnen meevallen. In ieder geval maakt Helmantel Advocatuur daarover vooraf duidelijke afspraken met u! Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast maakt Helmantel Advocatuur afspraken op basis van een uurtarief of voor een vastgestelde prijs (fixed fee). Factoren die wij daarbij in aanmerking nemen zijn onder andere uw wensen, de snelheid waarmee gehandeld moet worden, uw inkomen en of u vaker onze hulp hebt ingeschakeld.

Informeer ons naar de mogelijkheden. Schakel ons in een vroeg stadium in voordat het probleem escaleert. Vaak kunnen wij globaal wel aangeven wat uw kansen en mogelijkheden zijn.

Wij werken voor particulieren en ondernemers.

Een eerste oriënterend gesprek bij ons is altijd gratis. Ook kunt u terecht op ons gratis spreekuur. Desgewenst komt Helmantel Advocatuur bij u thuis.


Helmantel Advocatuur ...maakt het verschil !

Advocaat nodig? Particulier of voor uw bedrijf?

Hebt u een juridisch probleem op het gebied van wonen, werk en/of relaties? Hebt u ruzie met uw buren? Verstoorde verhoudingen naar aanleiding van een erfenis? Is er sprake van gedoe over een uitkering? Of wordt u verdacht van een strafbaar feit? Wilt u als ondernemer uw algemene voorwaarden of contracten laten checken? Worden de rekeningen niet betaald? Is er sprake van een conflict? Soms kunt u het probleem zelf oplossen, maar vaak zal deskundige hulp gewenst, nodig of zelfs verplicht zijn. Daarvoor bent u bij Helmantel Advocatuur, gevestigd in Hoogezand - Sappemeer, aan het juiste adres.

 

Diverse rechtsgebieden

Helmantel Advocatuur is gewend om te onderhandelen met 'de andere partij' en – indien nodig – gewend om procedures te voeren. Soms kan dit snel, soms neemt de kwestie veel tijd in beslag. Helmantel Advocatuur heeft met name veel ervaring in het strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht, contractenrecht en het familierecht, waaronder ook het erfrecht, voor zowel ondernemers als particulieren. De advocaat mr. Helmantel maakt voor u het verschil.

Dagvaarding ontvangen?

Veel mensen schrikken als ze een dagvaarding ontvangen. De teksten zijn vaak lang en ingewikkeld en de termijnen voor een reactie zijn vaak kort. Het is in ieder geval zaak om een dagvaarding niet te lang te laten liggen. Doet u dat wel, dan wordt de kwestie namelijk gewoon zonder uw aanwezigheid behandeld en wordt u dus niet in de gelegenheid gesteld uw zegje daarover te doen. Het is juist erg belangrijk om aan te geven waar u het niet mee eens bent en vooral ook waarom u het daar niet mee eens bent. De wijze waarop u dat aangeeft, is dan wel belangrijk en ook van groot belang is dat u niets vergeet. Hoe sneller u dus 'iets' doet met een dagvaarding, hoe beter dat meestal is! Advocaat mr. Helmantel kan u daarbij helpen. De inbreng van de advocaat kan cruciaal zijn.

 

Kosten vallen mee

De kosten zouden u nog wel eens kunnen meevallen. In ieder geval maakt Helmantel Advocatuur daarover vooraf duidelijke afspraken met u! Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast maken wij afspraken op basis van een uurtarief of voor een vastgestelde prijs (fixed fee). Factoren die daarbij in aanmerking worden genomen zijn onder andere uw wensen, de snelheid waarmee gehandeld moet worden, uw inkomen en of u vaker onze hulp hebt ingeschakeld. Bekijk ook Tarieven >>

 

Contact opnemen

Informeer naar de mogelijkheden. Schakel de advocaat mr. Helmantel in een vroeg stadium in voordat het probleem escaleert. Vaak kan globaal wel worden aangegeven wat uw kansen en mogelijkheden zijn.

Helmantel Advocatuur, Noorderstraat 33a te Sappemeer

Helmantel Advocatuur werkt voor particulieren en ondernemers.

Een eerste oriënterend gesprek met de advocaat van Helmantel Advocatuur is altijd gratis. Ook kunt u terecht op ons gratis spreekuur. Desgewenst komt Helmantel Advocatuur bij u thuis. 


Helmantel Advocatuur ...maakt het verschil !

Helmantel Advocatuur is te vinden aan de Noorderstraat 388a te Sappemeer - Gemeente Midden-Groningen. Eenvoudig te bereiken vanuit Hoogezand, Veendam, Zuidbroek, Noordbroek, Kolham, Slochteren, Harkstede,  Foxhol, Kropswolde en stad Groningen. Zowel via openbaar vervoer (bus en trein) als per auto (afslag 42 Sappemeer van de A7).

Privacy policy

Mr. Meta Helmantel


Mr. Meta Helmantel studeerde af in het strafrecht en in het civiele recht. Zij heeft een aantal jaren gewerkt als juridisch medewerker bij de sector Strafrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Vervolgens werd zij advocaat.
Meta heeft als advocaat bij verschillende advocatenkantoren veel ervaring opgedaan met diverse juridische kwesties. Vanaf 1 september 2015 heeft zij een eigen kantoor in Sappemeer: Helmantel Advocatuur. Meta heeft met name veel ervaring in het familierecht, waaronder ook het erfrecht, het strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en contractenrecht, voor zowel particulieren als ondernemers.

“Bij de rechtbank heb ik met veel plezier gewerkt. De advocatuur past echter nog beter bij mij. Juist als een kwestie in eerste instantie onmogelijk lijkt, vind ik het een uitdaging om te zoeken naar een oplossing. Het belang van de cliënt staat daarbij altijd voorop. Soms vinden we snel een oplossing, soms duurt dat even, maar ik ga altijd voor het beste resultaat voor de cliënt!'