Ouders die willen scheiden of hun samenleving willen verbreken, moeten voor hun minderjarige kinderen regelen hoe zij de kosten van verzorging en opvoeding zullen verdelen. Ouders kunnen afspreken dat de ene ouder een bepaald bedrag betaalt aan de andere ouder, de zogenoemde kinderalimentatie. Ook kunnen ouders andere afspraken maken, bijvoorbeeld dat één of beide ouders een bepaald bedrag overmaken op een 'kinderrekening'. Vanaf die kinderrekening kunnen de uitgaven voor de kinderen door de ouders worden betaald. Dit kan goed werken, maar het kan ook, zeker na verloop van tijd, een nieuwe bron van ruzie worden.

Lukt het niet om afspraken te maken over hoe de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen moeten worden verdeeld, dan kunnen één of beide ouders een verzoekschrift bij de Rechtbank indienen, met het verzoek om kinderalimentatie vast te stellen. De Rechtbank zal dan beslissen of de ene ouder (de alimentatieplichtige) aan de andere ouder (de alimentatiegerechtigde) kinderalimentatie dient te voldoen en, indien dat het geval is, hoe veel. Vele factoren spelen hierbij een rol.

Hoe dan ook, indien kinderalimentatie moet worden betaald aan de alimentatiegerechtigde ouder, dan dient dit te worden betaald via de bankrekening van die alimentatiegerechtigde ouder. Hierover is vaak discussie, meestal omdat degene die alimentatie moet betalen vindt dat het geld niet correct wordt besteed. Op zich heel begrijpelijk wellicht, maar meestal – en zeker indien de Rechtbank het bedrag aan alimentatie heeft vastgesteld – volstrekt zinloos: als een goed gesprek niet meer helpt, dan is de alimentatieplichtige ouder simpelweg verplicht om de kinderalimentatie over te maken op de bankrekening van de alimentatiegerechtigde ouder.

En als dat niet gebeurt? Dan kan de ouder die aanspraak maakt op de alimentatie een deurwaarder inschakelen die het bedrag, vermeerderd met kosten, bij de alimentatieplichtige ouder komt innen.  Dat kan via een 'gewone deurwaarder', maar ook via een speciaal door de overheid in het leven geroepen 'alimentatiedeurwaarder', het LBIO. Voor degene die recht heeft op de alimentatie is het LBIO gratis. De kosten van de diensten van het LBIO worden verhaald op de alimentatieplichtige.

Voor het innen van de alimentatie door de deurwaarder of het LBIO is wel een beslissing van de Rechtbank nodig, een zogenoemde 'executoriale titel'. Bij de advocaat van Helmantel Advocatuur te Hoogezand – Sappemeer kunt u laten checken of u beschikt over zo'n executoriale titel. De advocaat mr. Helmantel kan u dan snel adviseren over de te nemen stappen.

Overigens: als degene die alimentatie moet betalen van mening is dat hij of zij te veel betaalt, dan zal opnieuw een gang naar de Rechtbank moeten worden gemaakt, tenzij de ouders er samen uitkomen. Ook hierin kan de advocaat van Helmantel Advocatuur u adviseren.

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, oktober 2015