PERSBERICHT
 
START GRATIS SCHULDHULPPREVENTIE- EN ADVOCATENSPREEKUUR

BIJ LEGER DES HEILS HOOGEZAND OP VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015

In Nederland is geen echte armoede wordt wel eens gezegd. Wij hebben immers een overheid die ons helpt als het echt moeilijk wordt. Helaas is de praktijk minder rooskleurig. Het hangt er uiteraard vanaf hoe je de term 'armoede' definieert, maar feit is dat het Leger des Heils aangeeft dat één op de zes mensen schulden heeft. Dat is veel!

Het Leger des Heils is daarom op verschillende plekken in Nederland gestart met het schuldhulppreventieproject, waarbij wordt beoordeeld hoe kan worden voorkomen dat iemand steeds verder afglijdt en waarbij ook daadwerkelijk hulp wordt geboden om te proberen de financiële situatie van mensen te verbeteren.

Ook in Hoogezand wordt daartoe met een inloopspreekuur gestart bij het Leger des Heils aan de Talmastraat 43 – 45 op vrijdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur. Het eerste spreekuur vindt plaats op vrijdagochtend 6 november.

Naast financiële problemen is er vaak sprake van psychiatrische of juridische problematiek: mensen raken werkloos, dreigen hun woning kwijt te raken, hebben ruzie met anderen, of raken in de war. Om die reden hebben het Leger des Heils in Hoogezand en Helmantel Advocatuur te Sappemeer de handen ineengeslagen: het spreekuur bij het Leger des Heils is niet alleen bedoeld voor schuldhulppreventie, maar ook voor allerlei problemen waarvoor deskundige rechtsbijstand gewenst of noodzakelijk is.

Vanaf 6 november 2015 kunt u dus gratis terecht bij het schuldhulppreventie- en advocatenspreekuur van advocaat mr. Helmantel bij het Leger des Heils aan de Talmastraat 43 – 45 te Hoogezand. Samen staan we sterker!

Sinds september 2015 is Helmantel Advocatuur gevestigd in Sappemeer aan de Noorderstraat 388a. Ook op deze locatie kunt u terecht voor allerlei problemen waarvoor u juridische bijstand nodig heeft.

Kijk voor meer informatie op www.legerdesheils.nl/korpshoogezand/schuldhulppreventie of www.helmanteladvocatuur.nl

 

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, november 2015