Je realiseert je het waarschijnlijk (meestal) niet, maar als jij een brood koopt bij de bakker, sluit je een (simpele) overeenkomst: je krijgt van de bakker een brood geleverd en jij betaalt het brood. De mondelinge overeenkomst is tot stand gekomen, uitgevoerd en (in principe) afgerond. Als het brood beschimmeld is, dan kun je teruggaan naar de bakker en om een nieuw brood vragen. De bakker zal in beginsel aan jouw verzoek moeten voldoen. Je hoeft immers geen genoegen te nemen met een beschimmeld brood. Dit is een voorbeeld van een simpele overeenkomst, althans juridisch is dat niet zo ingewikkeld.
Vaak gaat het echter om ingewikkelde afspraken die niet eenduidig zijn uit te leggen. Als iemand bij mij komt en mij vraagt om een contract (dat is een schriftelijke overeenkomst) op te stellen of te checken, dan moet ik eerst precies weten wat zijn of haar bedoeling is. Dat is het uitgangspunt. Vanuit dat uitgangspunt dienen de afspraken te worden geformuleerd.
Het is ook belangrijk om die bedoeling op te nemen in de overeenkomst. Vaak wordt dat vergeten. Als er dan een geschil ontstaat over de vastgelegde afspraken en als je dan niet kunt terugvallen op de duidelijk omschreven bedoelingen van partijen, dan kan dit voor grote problemen zorgen. Indien een dergelijk geschil dan aan de rechter wordt voorgelegd, dan zal deze wel proberen te achterhalen wat de bedoelingen van partijen ooit waren. Als partijen het daar niet over eens zijn, dan bekijkt de rechter wat het meest aannemelijk is in dat concrete geval.
Zover kun je het echter beter niet laten komen! Beter is het om van tevoren goed na te denken over ‘het waarom’ van je overeenkomst. Als advocaat kan ik je daarbij helpen. Ik weet wat de valkuilen zijn en ik kan de overeenkomst in juridisch opzicht zo goed mogelijk vormgeven, zodat geschillen vermeden of tot een minimum beperkt kunnen worden.

Vragen over overeenkomsten? Neem contact op of kom langs aan de Noorderstraat 388a te Sappemeer.

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, juli-augustus 2016