(Deze blog is op 29 juni 2019 als opiniestuk geplaatst in het Dagblad van het Noorden.)

Reactie op onder meer: ‘Opinie: de Arbiter is helemaal geen arbiter.’

In het Dagblad van het Noorden van 25 en 27 juni 2019 zijn naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2019:2620) over de Arbiter Bodembeweging twee opiniërende stukken geplaatst. Waar ging het nu om? De NAM was in deze specifieke kwestie door de Arbiter – onvoorwaardelijk! - veroordeeld om aan cliënten een bedrag te betalen in verband met aardbevingsschade. Cliënten wilden daarom niet instemmen met nieuwe voorwaarden van de NAM – en dat hoeven zij ook niet!

De NAM beweert bij hoog en bij laag dat zij zich aan uitspraken van de Arbiter houdt. Dat doet de NAM alleen niet. De NAM zegt in deze kwestie zelfs: ‘Hoewel de NAM vanwege (…) fundamentele bezwaren reden ziet om de uitspraak naast zich neer te leggen, heeft zij besloten dat niet te doen’. Dat betekent dus dat de NAM akkoord gaat met de uitspraak, zou men denken.

Maar dan komt de crux: de NAM blijkt zich slechts ‘in beginsel’ aan de uitspraak hoeven te houden… en met die woorden ‘in beginsel’ creëert de NAM een enorme ontsnappingsroute om zich juist niet aan een uitspraak te houden! De NAM gaat ineens allerlei voorwaarden stellen. En als de gedupeerden daarmee niet akkoord gaan, krijgen ze het geld waar ze recht op hebben niet. Wie snapt dit nog?

Niet eerder was aan de Rechtbank Noord-Nederland gevraagd uitspraak te doen over deze kwestie middels een zogenoemde relatief eenvoudige ‘verlofprocedure’. Het lijkt heel eenvoudig: er is een uitspraak van een Arbiter, de NAM geeft geen gevolg aan de uitpraak maar stelt aanvullende voorwaarden en aan de Rechtbank wordt gevraagd om de NAM te corrigeren. Tot die tijd wist niemand zeker of de Rechtbank hier in meegaat. Die zekerheid is er nu wel.

In deze kwestie was een bodemprocedure bij de Rechtbank financieel niet haalbaar. Daarom kozen cliënten voor de Arbiter. Daarbij is het bijzonder wrang dat dezelfde Rechtbank in 2018 dezelfde gedupeerden nadrukkelijk ter zitting juist aanraadde naar de Arbiter te gaan. 1)

Zestien maanden later blijkt dus dat het enige gevolg van dit ongetwijfeld goed bedoelde advies van de Rechtbank verdere vertraging is. De gedupeerden voelen zich van de wal in de sloot geholpen. Ondertussen slapen gedupeerden liever buiten gezien de toestand van hun huis. Gelukkig is het nu mooi weer...

Wat ons betreft was het essentieel om duidelijkheid te krijgen: dient de NAM zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de Arbiter te houden? We hebben aanleiding gezien om dit eerst te proberen middels een procedure die cliënten het minste geld kost en het snelst verloopt. De Rechtbank heeft die duidelijkheid nu gegeven. Wat keer op keer blijkt, is dat er (rechts)middelen en procedures worden opgetuigd die niet zijn wat ze lijken en waarbij de gedupeerde op het verkeerde been gezet wordt. Om wanhopig van te worden!

Ook het kort geding waar zo enthousiast en gemakkelijk over gesproken wordt zal hoogstwaarschijnlijk weer tot eindeloze discussies over door de NAM gewenste voorwaarden leiden. Daarbij kost het tijd, energie en geld… wat veel gedupeerden niet (meer) hebben.

Volgens RTV Noord heeft Minister Wiebes op 27 juni 2019 de mensen die problemen ervaren met de NAM nadat de Arbiter uitspraak heeft gedaan over hun schadevergoeding, opgeroepen zich bij de Minister en bij de Commissaris van de Koning, René Paas, te melden. Zij gaan dan met de gevallen aan de slag, zo wordt aangegeven. Het lijkt er dus op dat de Minister ook is geschrokken van deze ontsnappingsroute van de NAM. Wij adviseren onze cliënten in ieder geval zich te melden bij de Minister en de Commissaris van de Koning. Dit moet worden opgelost!


Mr. M. Helmantel is advocaat te Sappemeer – Mr. H.J. Scheffer droeg bij op persoonlijke titel
Beiden staan gedupeerden bij in aardbevingszaken

Heeft u juridische vragen of problemen? Neem contact op of kom langs aan de Noorderstraat 388a te Sappemeer (gemeente Midden-Groningen).

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, juni 2019

1) https://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Kantonrechter-niet-betrekken-bij-schade-door-aardbevingen%E2%80%99-22933876.html