Welkom bij Helmantel Advocatuur

Hebt u een juridisch probleem op het gebied van wonen, werk en/of relaties? Hebt u ruzie met uw buren? Verstoorde verhoudingen naar aanleiding van een erfenis? Is er sprake van gedoe over een uitkering? Of wordt u verdacht van een strafbaar feit? Bent u aangehouden door de politie? Soms kunt u het probleem zelf oplossen, maar vaak zal deskundige hulp gewenst, nodig of zelfs verplicht zijn. Daarvoor bent u bij Helmantel Advocatuur aan het juiste adres.

Helmantel Advocatuur is gewend om te onderhandelen met 'de andere partij' en – indien nodig – gewend om procedures te voeren. Soms kan dit snel, soms neemt de kwestie veel tijd in beslag. Helmantel Advocatuur heeft met name veel ervaring opgedaan in het familierecht, waaronder ook het erfrecht, het strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en het contractenrecht, voor zowel particulieren als ondernemers. Ook bij juridische geschillen op andere rechtsgebieden kan Helmantel Advocatuur u deskundig bijstaan.

Veel mensen schrikken als ze een dagvaarding ontvangen. De teksten zijn vaak lang en ingewikkeld en de termijnen voor een reactie zijn vaak kort. Het is in ieder geval zaak om een dagvaarding niet te lang te laten liggen. Doet u dat wel, dan wordt de kwestie namelijk gewoon zonder uw aanwezigheid behandeld en wordt u dus niet in de gelegenheid gesteld uw zegje daarover te doen. Het is juist erg belangrijk om aan te geven waar u het niet mee eens bent en vooral ook waarom u het daar niet mee eens bent. De wijze waarop u dat aangeeft, is dan wel belangrijk en ook van groot belang is dat u niets vergeet. Hoe sneller u dus 'iets' doet met een dagvaarding, hoe beter dat meestal is! Helmantel Advocatuur kan u daarbij helpen. De inbreng van Helmantel Advocatuur kan cruciaal zijn.

De kosten zouden u nog wel eens kunnen meevallen. In ieder geval maakt Helmantel Advocatuur daarover vooraf duidelijke afspraken met u! Wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast maakt Helmantel Advocatuur afspraken op basis van een uurtarief of voor een vastgestelde prijs (fixed fee). Factoren die wij daarbij in aanmerking nemen zijn onder andere uw wensen, de snelheid waarmee gehandeld moet worden, uw inkomen en of u vaker onze hulp hebt ingeschakeld.

Informeer ons naar de mogelijkheden. Schakel ons in een vroeg stadium in voordat het probleem escaleert. Vaak kunnen wij globaal wel aangeven wat uw kansen en mogelijkheden zijn.

Wij werken voor particulieren en ondernemers.

Een eerste oriënterend gesprek bij ons is altijd gratis. Ook kunt u terecht op ons gratis spreekuur. Desgewenst komt Helmantel Advocatuur bij u thuis.


Helmantel Advocatuur ...maakt het verschil !