Het arbeidsrecht is volop in beweging. Grote veranderingen ten opzichte van enige tijd geleden zijn aangebracht door de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd. De eerste twee fases zijn ingevoerd op 1 januari 2015 en op 1 juli 2015. Op 1 januari 2016 is de laatste fase ingevoerd.

Voor een ontslagprocedure kan niet meer, zoals enige tijd geleden, voor het UWV of de kantonrechter worden gekozen. De reden van het ontslag bepaalt nu waar een dergelijke procedure moet worden gevoerd. Ontslagprocedures op grond van bedrijfseconomische omstandigheden en ziekte langer dan twee jaar verlopen nu via het UWV, voor de overige gevallen moet de rechtzoekende zich wenden tot de kantonrechter. In tegenstelling tot eerder is hoger beroep nu wel mogelijk.

De zogenoemde ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule is vervallen. Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers voor alle werknemers met een contract van twee jaar of langer een transitievergoeding verschuldigd, tenzij de werknemer zelf weg wil. Ook als er een aantal tijdelijke contracten tussen de werkgever en de werknemer zijn gesloten die minstens twee jaar hebben geduurd, is in principe een zogenoemde transitievergoeding verschuldigd. 

Naast ontslagzaken kunt u tal van andere vragen hebben over het arbeidsrecht.

Hebt u vragen over ontslagzaken of over andere arbeidsrechtelijke zaken, neemt u dan contact op met Helmantel Advocatuur. Helmantel Advocatuur werkt voor zowel werkgevers als werknemers.