Het arbeidsrecht is volop in beweging. Grote veranderingen zijn aangebracht door de Wet Werk en Zekerheid. Thans is de Wet Arbeidmarkt in Balans (WAB) van toepassing. Deze is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden.

Hebt u vragen over ontslagzaken of over andere arbeidsrechtelijke zaken, neemt u dan contact op met Helmantel Advocatuur. Helmantel Advocatuur werkt voor zowel werkgevers als werknemers.