Inleiding

Het is een wijdverbreid misverstand dat een advocaat altijd duur moet zijn. Helmantel Advocatuur vindt dat alle rechtzoekenden, rijk, arm of met een middeninkomen, recht hebben op betaalbare rechtshulp. Juist door Helmantel Advocatuur tijdig, in een zo vroeg mogelijk stadium, in te schakelen, kunt u veel geld besparen. Een kwestie die reeds is geëscaleerd en waarin nauwelijks nog onderhandeld kan worden is vaak veel kostbaarder en tijdrovender. In de meeste gevallen verdient onderhandelen de voorkeur boven procederen, al was het alleen maar vanwege de kosten. Onderhandelen is echter niet altijd gewenst en ook niet altijd meer mogelijk. Informeer bij Helmantel Advocatuur daarom tijdig wat de beste stappen zijn. Een eerste oriënterend gesprek is altijd gratis voor u. Daarnaast houdt Helmantel Advocatuur wekelijks een gratis spreekuur. Kijkt u hier voor meer informatie over het gratis spreekuur. Is het niet mogelijk om op het spreekuur te verschijnen, bel of mail dan even om een afspraak te maken voor een gratis oriënterend gesprek, desgewenst bij u thuis. Wellicht is in eerste instantie een telefoontje al voldoende. 

Zelf betalen?

Mede door zo veel mogelijk op de kosten te besparen, kan Helmantel Advocatuur de tarieven voor de rechtsbijstand laag houden. Uitgangspunt is een tarief van € 150,-- per uur, voor ondernemers exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW. De meeste advocatenkantoren rekenen over dat bedrag nog een percentage aan kantoorkosten. Dat doet Helmantel Advocatuur niet: kantoorkosten zitten bij de prijs in!

Een vaste prijsafspraak is ook mogelijk (fixed fee). Aan de hand van uw informatie en de door Helmantel Advocatuur ingeschatte onderhandelingsmogelijkheden en proceshandelingen wordt vooraf met u een vaste prijs afgesproken, die altijd concurrerend is ten opzichte van andere advocatenkantoren.

Informeer naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0598 820 234 of neem contact met ons op via de site >>

Rechtsbijstandsverzekering?

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wordt er een procedure tegen u gestart of vindt u dat er een procedure moet worden gestart, dan hebt u, afhankelijk van het rechtsgebied, in principe recht op een advocaat die niet in dienst is bij of op een andere manier is verbonden aan uw rechtsbijstandsverzekering. De praktijk is vaak weerbarstig. Veel rechtsbijstandsverzekeraars willen zelf een jurist of advocaat voor u uitzoeken. U hoeft daar geen genoegen mee te nemen. Nogmaals, in geval van een procedure mag u zelf uw advocaat uitkiezen. U hebt namelijk een vrije advocaatkeuze. Dat is een belangrijk recht voor u. Als u hebt gekozen voor Helmantel Advocatuur, dan is uw verzekering verplicht uw kosten aan Helmantel Advocatuur te betalen. Neem contact op met Helmantel Advocatuur en informeer naar de mogelijkheden in dergelijke kwesties.

Pro deo? Eigen bijdrage of gratis?

Helmantel Advocatuur doet ook de in de volksmond nog altijd zo genoemde pro deo-zaken. Dit zijn zaken voor mensen met een laag inkomen en geen of weinig vermogen. Pro deo-zaken worden ook wel genoemd 'zaken die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand' of 'gefinancierde rechtsbijstand', of ook wel 'toegevoegde zaken' ('toevoegingen'). In principe betaalt u wel een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand staan tabellen waarin wordt vermeld wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging:

Klik hier om naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand te gaan >>

In een aantal gevallen behoeft u geen eigen bijdrage te betalen, bijvoorbeeld indien u gedetineerd bent. Ook in andere gevallen kan de rechtshulp van Helmantel Advocatuur gratis voor u zijn als u in aanmerking komt voor een toevoeging. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek informeert Helmantel Advocatuur u daarover.

Vraag naar de mogelijkheden, telefonisch via 0598 820 234 of neem contact met ons op via de site >>
Helmantel Advocatuur helpt u graag verder in deze ingewikkelde materie.

Korting op de advocaatkosten: gereduceerd tarief?

Helmantel Advocatuur maakt vaak mee dat mensen net buiten de inkomensgrenzen van de Raad voor Rechtsbijstand vallen. Neemt u in dit geval bij de eerste bespreking een loonstrook mee en de laatst vastgestelde belastingaanslag. Op basis hiervan zal Helmantel Advocatuur beoordelen wat de mogelijkheden zijn: een betalingsregeling bijvoorbeeld of een korting op het uurtarief.

Mogelijke overige kosten

Griffierechten

Als u gaat procederen, bent u griffierechten verschuldigd. Griffierechten zijn de kosten die rechtbanken en gerechtshoven in rekening brengen, voordat zij de zaak in behandeling nemen. Als u de advocaatkosten zelf moet betalen (zie hierboven), dan zijn de griffierechten vaak hoog. Voor pro deo-zaken geven de gerechtelijke instanties een korting op de griffierechten. 

Kosten getuigen of deskundigen

Voor het leveren van bewijs in uw zaak kan het nodig zijn om getuigen of deskundigen in te schakelen. Vaak zijn hier kosten aan verbonden. Dergelijke kosten zijn voor elke zaak anders en daarom is daarover in het algemeen niet zo veel te vermelden. In ieder geval dienen deze kosten van tevoren duidelijk voor u te zijn.

Proceskostenveroordeling

Met name in civiele dagvaardingszaken spreekt de rechter een proceskostenveroordeling uit. Degene die de zaak verliest, moet deze proceskosten vergoeden aan degene die de zaak wint. Als u de zaak wint, wilt u graag al uw kosten terug hebben. Helaas zal dit meestal niet het geval zijn. De rechter stelt de proceskosten vast op basis van standaardberekeningen, het zogenoemde liquidatietarief. Een standaardberekening valt vaak vele malen lager uit dan de werkelijke kosten. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden de werkelijke kosten vergoed.

Kosten aktes, uittreksels, deurwaarder en dergelijke (verschotten)

Voor veel civiele zaken dienen aktes of uittreksels te worden opgevraagd bij de overheid. De kosten hiervoor bedragen vaak enkele tientallen euro's. Daarnaast heeft in civiele procedures de deurwaarder een taak bij de betekening van een dagvaarding. Deurwaarderswerkzaamheden brengen in de regel extra kosten met zich mee.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die worden gehanteerd door Helmantel Advocatuur zenden wij u op verzoek toe. Ook kunt u ze hier bekijken: algemene voorwaarden.