Arbeidsrecht

Ontslag of dreigend ontslag is voor veel werknemers een kwestie die veel emoties met zich meebrengt. Vaak weet u helemaal niet waar u aan toe bent, wat uw rechten zijn en wordt onder druk een beëindigingsovereenkomst getekend. Het is de vraag of dit altijd slim is. Beter is om u eerst goed te laten informeren over uw rechten en plichten.

 

Strafrecht

Vaak wordt geroepen dat de straffen in Nederland zo laag zijn. Zeker bij ernstige delicten is de maatschappelijke opinie al snel: zo hoog mogelijk straffen, dat is de enige optie. Totdat... u zelf wordt verdacht van een strafbaar feit. Dat kan soms heel snel het geval zijn, terwijl het volgens u heel anders zit. Van groot belang is dan dat uw verhaal zo goed mogelijk aan de officier van justitie of de rechter wordt voorgelegd. 

 

Huurrecht

Ook voor vragen over de huurprijs, servicekosten, het huurcontract, gebreken, overlast en het opzeggen van de huur kunt u terecht bij Helmantel Advocatuur.

 

Familierecht

Echtscheidingen, omgangsregelingen, gezagskwesties, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, kinder- en partneralimentatie, verdeling van bezittingen en schulden, huwelijkse voorwaarden, geschillen over de verdeling van de erfenis: dergelijke kwesties vallen onder het familierecht. Juist omdat de naaste familie hierbij betrokken is, zijn de emoties vaak hevig. Het is belangrijk dat u zich deskundig laat bijstaan, door een advocaat die oog heeft voor uw emoties, maar zeker ook voor de juridische complicaties. Mr. Meta Helmantel heeft veel ervaring met familierechtzaken en kan u adviseren wat in uw geval het beste is: mediation, een overlegscheiding of voor beide partijen een eigen advocaat.