Nadat een liefdesrelatie is verbroken, ontstaan er vaak problemen over de kinderen: bij welke ouder gaan de kinderen wonen en op welke wijze hebben de kinderen contact met de andere ouder? Ouders denken hier vaak niet hetzelfde over, zeker niet als er veel ruzie tussen de ouders is. Opvallend is dat vrijwel alle ouders aangeven dat zij het beste willen voor hun kinderen. Maar wat is het beste voor een kind? Daar wordt verschillend over gedacht.
Soms vindt een ouder de andere ouder zelfs totaal ongeschikt om de kinderen nog te mogen zien. Wat zegt de wet en de jurisprudentie hierover? Uitgangspunt is dat de ouders beiden de ouders blijven van de kinderen, ook al hebben de ouders nog zo veel ruzie. Slechts in zeldzame gevallen zal een rechter oordelen dat de andere ouder de kinderen niet meer mag zien en dan ook alleen maar als er een zwaarwegend belang is voor de kinderen om geen contact meer met de andere ouder te hebben. Een zwaarwegend belang wordt niet snel aangenomen, eigenlijk alleen maar als aangetoond kan worden dat die ouder een kind heeft mishandeld, verwaarloosd of heeft misbruikt. Verschillen in opvoedingsstijlen zijn vrijwel nooit een reden voor een rechter om een omgangsregeling te weigeren.
Het meest ideaal na verbreking van een liefdesrelatie waarbij kinderen zijn betrokken is dat ouders zelf goede afspraken maken over de kinderen en deze nakomen en met respect over de andere ouder kunnen praten. Is dit niet mogelijk, dan kan een mediator of advocaat uitkomst bieden. Een goede advocaat onderzoekt altijd eerst de mogelijkheden om in gesprek te gaan met de andere ouder. Voorwaarde is wel dat beide ouders dan bereid zijn tot zo'n gesprek.
Lukt dit ook niet, of heeft het gesprek niet de gewenste uitkomst, dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart. De Rechtbank zal dan beoordelen wat het meest in het belang van het kind is. Dergelijke procedures kunnen zeer lang duren, soms zelfs jaren. Vaak vermoeiend voor betrokkenen, meestal tijdrovend en soms zeer kostbaar.
Bij gerechtelijke procedures is vrijwel altijd de Raad voor de Kinderbescherming betrokken. Ter zitting geeft de Raad advies aan de Rechtbank en vaak mondt dit uit in een nader onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Een dergelijk onderzoek kan veel tijd in beslag nemen.

Voor vragen over omgangsregelingen kunt u terecht bij mr. Helmantel, advocaat te Hoogezand Sappemeer >>

 

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, december 2015