Geregeld komt het voor dat de politie een smartphone in beslag neemt en deze aan een zeer uitgebreid onderzoek onderwerpt voor het verzamelen van bewijs. Een smartphone is immers een bron van informatie voor de politie en kan het onderzoek voor de politie een stuk makkelijker maken. Handig.

Maar… is het ook toegestaan? De meningen zijn daarover verdeeld. Vorig jaar heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden beslist dat het niet is toegestaan, omdat het een te grote inbreuk is op de privacy van burgers. Het is in strijd met artikel 8 EVRM en artikel 10 van de Grondwet, zo besliste het Hof. In ons Wetboek van Strafvordering is de bevoegdheid om een smartphone te onderzoeken niet opgenomen en dat zou eigenlijk wel moeten zo redeneert het Hof. Er is dus sprake van een vormverzuim. Het is niet voor niks dat in de wet wordt omschreven welke bevoegdheden de politie heeft en met het onderzoek in een smartphone, gaat de politie te ver. De Rechtbank Noord-Holland heeft later dit oordeel overgenomen. 

Ondertussen blijft de politie ongelimiteerd smartphones onderzoeken. Vreemd? Dat lijkt inderdaad wel zo. Hoe kan het dan dat het Hof Arnhem – Leeuwarden zegt dat dit niet is toegestaan, terwijl er wel gewoon mee wordt doorgegaan? Meestal hanteert de officier van justitie het argument 'de Hoge Raad heeft hier nog niet over beslist'. Dit betekent dat de officier van justitie van mening is dat niet alle rechtbanken en hoven dezelfde beslissing (hoeven) te nemen, indien door of namens een verdachte een beroep wordt gedaan op voornoemd vormverzuim.

Voor burgers is dat niet te begrijpen. Hoezo rechtseenheid in Nederland als de ene gerechtelijke instantie over exact dezelfde rechtsvraag anders oordeelt dan de collega's in een ander deel van het land? 

Vanuit de politiek wordt de handschoen (nog) niet opgepakt en aan de Hoge Raad is de vraag of en zoja, in hoeverre, onderzoek in een smartphone door de politie is toegestaan nog niet voorgelegd. Een eenduidig antwoord op die vraag is in juridisch opzicht derhalve vooralsnog niet te geven, hoe onbegrijpelijk ook.

Voor vragen over strafrecht kunt u terecht bij mr. Helmantel, advocaat te Hoogezand Sappemeer >>

 

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, maart 2016