Verdachten van een strafbaar feit krijgen soms een uitnodiging van de politie om te worden verhoord. Dit lijkt heel vriendelijk, een ‘uitnodiging’, maar pas op: u wordt namelijk verhoord als verdachte en kunt zelfs aangehouden worden. Alles wat u zegt kan (later, soms zelfs veel later) tegen u worden gebruikt. Veel van wat u zegt, wordt opgeschreven. Soms wordt echter belangrijke informatie weggelaten. Soms klopt het wat er staat, soms ook (net) niet. Verder wordt meestal ook vriendelijk gevraagd of u uw verklaring even wilt tekenen ‘voor het dossier’. Soms heeft de persoon die net is verhoord niet eens door dat hij is verhoord voor een strafbaar feit en dat hij verdachte is.

uitnodiging verhoor
uitnodiging verhoor

 

Totdat…. een brief of een dagvaarding van de officier van justitie bij u wordt bezorgd. Soms duurt dit heel lang. Mensen zijn dan al weer vergeten dat ze zijn verhoord, laat staan dat ze nog weten wat ze hebben gezegd of waarvoor ze hebben getekend.

 

U kunt er voor kiezen de brief of dagvaarding van de officier van justitie te negeren. Helaas blijkt dan later dat het strafbare feit vaststaat, zonder dat u weet wat er in het dossier staat en zonder dat u er nog iets tegen kunt doen! Dan heeft u een strafblad waar u flink last van kunt krijgen.

 

U kunt er ook voor kiezen om te proberen de kwestie op eigen houtje te regelen. Als u de strafrechtelijke regels en uw rechten kent, dan zal dat meestal geen probleem zijn. Meestal kennen verdachten de regels echter niet.

 

Een advocaat kan dan echt het verschil maken! Helmantel Advocatuur kan voor u het dossier opvragen bij de officier van justitie dan wel bij de Rechtbank en beoordelen of er voldoende bewijs in het dossier zit voor een veroordeling. In de meeste gevallen kan mr. Helmantel ook wel een indicatie geven van de soort straf en de hoogte van de straf. Daar bestaan namelijk vaak richtlijnen voor. Ook kan mr. Helmantel uw persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de straf op de juiste manier naar voren brengen.

 

In de uitnodigingsbrief voor het verhoor bij de politie staat vaak dat je een advocaat kunt raadplegen en kunt meenemen naar het verhoor. Daar staat ook bij dat een advocaat geld kost en dat je dit zelf moet betalen. In principe klopt dit, zolang je niet bent aangehouden, heb je geen recht op een door de overheid betaalde advocaat. Veel mensen gaan onvoorbereid naar het verhoor, hebben geen advocaat geraadpleegd, want dat kost geld zo geeft de politie aan. Op korte termijn kan dit zo zijn, op langere termijn kan de straf nog veel hoger zijn! Laat u daarom goed informeren. Een eerste gesprek bij Helmantel Advocatuur is sowieso gratis. Wellicht kunt u dan goed geïnformeerd naar de politie om te worden verhoord.

 

Vaak kiezen verdachten er dan toch voor om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Dit kan geld kosten, maar het kan u ook veel opleveren! Vraag naar de mogelijkheden bij Helmantel Advocatuur. Laat u goed voorlichten over uw rechten en over wat u het beste wel of niet kunt doen. Een eerste verhoor is namelijk vaak cruciaal! Goed voorbereid zijn kan dan echt het verschil maken.

 

Vragen over het strafrecht? Neem contact op of kom langs aan de Noorderstraat 388a te Sappemeer (gemeente Midden-Groningen).

© mr. Meta Helmantel, advocaat in Hoogezand – Sappemeer, januari 2019